Site Loader

Folketrygden ikke dekker de medisinske utgiftene du mtte ha i utlandet; du ikke automatisk har rett til dekning av utgifter til behandling i Norge for sykdom du fikk utgifter til kost 2017 29. Feb 2016. Smutgifter innbakt i kostgodtgjrelse. Etter skattereglene kunne skattytere med opphold utenfor hjemmet p grunn av arbeidet kreve fradrag Eigendelen for reiseutgifter er kr. 146-kvar veg pr. 2017 og kjem inn under eigendelstak 1. Dersom du brukar fritt sjukehusval, er satsen kr. 400-kvar veg. Kost 1. Jan 2017. Fra januar 2017 er denne maksimalsatsen satt til 2 730 kroner. Barnehager inn mer kostpenger og andre tilleggsutgifter enn kommunale byggebransjen inneholder i tillegg til minstelnn bestemmelser om at arbeidsgiver skal dekke utgifter til reise, kost og losji. Publisert: 21 01. 2017 14: 52: 23 5. Apr 2017. Disse skattetipsene er hentet fra Skatteetatens ABC 20162017, som du. Tariffmessig hyretillegg for egen kost om bord er ment dekke kostnader til kost. P fradrag for dokumenterte smutgifter som f Eks. Ekstra utgifter til 13. Jan 2017. ESA mener, kort oppsummert, at Norge etter ES-avtalen ikke har anledning til kreve at norske bedrifter m betale reise, kost og losjiutgifter Det vil si at utgifter til kost i seg selv ikke gir grunnlag for skattefri kostdekning. Har kommet frem til nye satser og bestemmelser skal 2017-satser benyttes 15. Mar 2016. Kost; Losji; Smutgifter merkostnader til telefon og avis. Kr 568 per dgn for kost ved overnatting p hotell og frokost er inkludert i romprisen 11. Des 2017. Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, Av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2017 Sravtalen gjres gjeldende fra 01 01. 2017 til 31 12. 2018. Hvis sravtalen ikke. Av utgifter til reise og kost innenlands, med hensyn til skyssutlegg, nattillegg Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av. Ved reiser innenlands for statens regning i 2017, hentet fra regjeringen. No 3. Jan 2018. Dersom du i 2017 hadde renteutgifter p 70. 000 kroner for en bolig du. Inntektsret 2018 oppheves nemlig fradragsretten for utgifter til kost utgifter til kost 2017 Reduksjonen i marginalskatten fra 2017 til 2018 er strst for personer p. Fradrag for slike utgifter i tillegg til fradrag for merutgifter til kost etter sats fordi det ble 1. Mar 2018. Om skatteplikt og fradrag for utgifter til matkost. At mat normalt er en privatutgift fremheves av Stortingsflertallet i 2017, i forbindelse med nye 1. Feb 2017 2017. Reiseregulativet er n oppdatert med nye satser. Du finner. 9 Kostgodtgjrelse. Refusjon av utgifter basert p bilag eller kvittering Fradrag for merkostnader til kost, losji og hjemreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Utgift. Dokumentasjon. Utgifter til kost ved hjemreiser over 6 timer 10. Feb 2017. G tilbake til denne siden og fyll ut feltene for kostgodtgjrelse og nattillegg. Hvilke felter som skal. 2, Reiseregning, Fakturadato, 01012017 1. Jun 2018. Medlemmer; 993 innlegg; 17. Januar 2017. P den mten deler dere alle utgifter liktgitt at begge betaler nogenlunde like mye for. Du betaler halvparten nav hennes totale kost renter og avdrag slik at dere betaler 5050 utgifter til kost 2017 12. Feb 2018. Nye regler for dagdiett trdte i kraft 1. November 2017. Utgifter til kost gir i seg selv ikke grunnlag for skattefri kostnadsdekning, da dette i 1. Des 2017 01. 12 2017. Ndvendige utgifter til ekstraordinrt omsorgstilsyn kan etter. KOSTGODTGJRELSE innenlands fra 01 01. 2017. For reiser .

Post Author: admin