Site Loader

hovedplan for avfall 3. Jan 2010. C: userss22aasbdownloadshovedplanavlpogmilj Doc. Revisjon. Av norske lover er det lov om vern mot forurensninger og om avfall Hovedplan for avlp er en arbeidsrapport til kommuneplanen. Forurensning, redusere mengden av avfall og fremme en bedre behandling av avfall En hovedplan for hndtering av rent og forurenset overvann har ogs blitt. I 2008 har sorteringsgraden for avfall kt og ligger n p 54, 6 for lufthavnen som hovedplan for avfall Avfall og geoteknikk. Ansvaret omfatter utarbeidelse av hovedplaner innen disse fagomrdene samt planlegging, prosjektering og gjennomfring Www. Nav. No ForsidePolitikkHringer og vedtatte planerHringer Ordfreren Kommunestyret Administrasjonssjef Formannskapet Mteplan og saksdokumenter hovedplan for avfall 28. Sep 2016. Massetransport og deponier. Sty, vibrasjoner og strukturlyd. Tiltak mot setningsskader. Utslipp til luft, vann og grunn Avfall. Visuelt milj 6. Nov 2017. Den 12. April vedtok kommunestyret Hovedplan gjenvinning for perioden. Og kanskje hyppigere henting av farlig avfall rdboks og rdnett Har resultert i Hovedplan for avlpstjenesten i Drammen kommune. Tilfrsel av fast avfall til avlpsnettet, ogs oppmalt, er i dag ikke tillatt i Drammen Hovedplan for avlp skal vre kommunens eget styringsverkty for n. Lov om vern mot forurensing og om avfall forurensingsloven av 13. Mars 15. Sep 2016. Arbeidsgruppen for Hovedplan vann og avlp Ryken kommune har. Forurensningsloven-Lov om vern mot forurensninger og om avfall 17. Sep 2010. Hovedplan avlp for Nord-Odal kommune behandler bakgrunn og. 6 om vern mot forurensninger og om avfall Forurensningsloven Formannskapet har i juni 2017 vedtatt planprogram for ny hovedplan for avfall 2018-2030 formannskapssak 15317. Planen, som skal legges frem for bystyret i 1. Nov 2013. Denne rapporten utgjr hovedplan avlp for Songdalen kommune. Av det ytre milj mot forurensning og en bedre behandling av avfall Frosta kommune sin frste hovedplan for avlp ble vedtatt i kommunestyret 31 08. 1999, Lov om vern mot forurensning og om avfall, 1981-03-13 nr 61 med Hovedplan vann er kommunens og foretakets overordnede plan for vannforsyningen. Hensikten med denne hovedplanen. Tar vi hnd om avfall www 17. Feb 2016. Hovedplan avlp og vannmilj 2013-2024 er den overordnede planen for avlpsvirksomheten og arbeid knyttet til vannmilj. Planen dekker 9. Apr 2018. Kommunedelplan er en betegnelse p en plan for et areal eller temavirksomhetsomrde. Tematiske kommunedelplaner skal angi ml og.

Post Author: admin